Kundvagn
Inga produkter ligger i kundvagnen.
Pris: 0kr
Innehåll
Din kundvagn är tom!
Sortiment
Valuta / Språk
Swedish 
Priser visas Inkl. moms
Nyhetsbrev
Aktuellt just nu
Populärt / Nytt
Reklam

Köpvillkor

OBS  - Webbutiken är stängd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REA - Minsta order 300 kr exkl. frakt. Mindre beställningar skickas ej.

OBS - Produkter skickas nu bara till beställaradressen. Bortse från rutan ovanför knappen ”Skicka beställning”.

OBS - Ingen Inslagning

Rea på produktpriset, ej på frakt och postförskott.

För ej uthämtade paket faktureras 250 kr.

(För företag gäller till viss del andra villkor.)

Tillämplighet
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. Beställningar kan göras från Sverige och utlandet till Sverige samt till EU-länder, men ej till länder utanför EU. 

För konsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning
Vi tar emot beställningar av produkter via vårt shoppingsystem på vår hemsida, via e-post samt brev. Vi accepterar alltså ej beställningar via fax eller annat medium såvida ej annat avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres.

Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles. Vid beställning registreras beställarens IP-nummer som senare kan användas i polisutredning vid misstanke om brott. 

Priser och betalning

Utöver kostnaden för produkten tillkommer kostnad för frakt och postförskott enligt det pris som framgår vid valet av fraktsätt och postförskott. När summan på beställningen överstiger den gräns som gäller för kostnadsfri frakt faktureras ingen avgift. Fraktavgiften beräknas utifrån leveransätt, vikt och mått. Betalsätt är postförskott.

Leveranstider
Leveranstid ca 7 dagar.

Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för leveransindikeringen i webbutiken, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. 

I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av presenten är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Leveranser
Våra leveranser sker vanligtvis med Posten enligt de leveranssätt som presenteras innan slutförande av beställning. Det är på köparens ansvar att tillse att dom adresser som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekta, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats.  Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av vara/varor som vi beställer specifikt för kund eller som programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller programmerat denna vara själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts.

Returer
Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Dataförlust
Vi reserverar oss för problem som kan uppstå till följd av förlust av lagrad information eller programvara.

Support
För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres i tingsrätten i Stockholm.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.


Copyright © skicka1present.se Andreas Holmbäck